UR MEDIA

OM BÄLTNING I MEDIA

 

Här hittar du länkar till artiklar och inslag i media. Om du har tips på länkar eller om någon av våra länkar inte längre fungerar, skicka gärna ett mail: kontakt@no-more.se

Bältningar inom BUP

Första gången Lisa tvångsvårdas på slutenpsyk är hon bara 14 år. De närmaste tre åren kommer hennes armar, ben och midja spännas fast i bältessäng 121 gånger.

Efter varje gång öppnar hon sin dagbok och fattar pennan. Radiodokument från våren 2014.

•Lyssna HÄR till första delen av Lisas berättelse i P3-programmet Verkligheten.

• Lyssna HÄR till andra delen av berättelsen.

Unga kvinnor inom rättspsykiatrin

De har slagit larm. Men författarna till Slutstation rättspsyk tycker inte att den rättsskandal de har lyft fram tas på allvar. Varför blir det inte ramaskri?

Läs artikeln ur tidskriften SocialPolitik nr 1/2012 här.

Ingen vet hur många som spänns fast

Hur många patienter i Västra Götaland som har utsatts för bältesläggning finns ingen som vet. Statistiken är så dålig att Socialstyrelsen inte vill lämna ut den.

Läs artikeln i Göteborgs Fria tidning, 2013-11-25

Kvinna låg bältatd i över 20 timmar, VLT, 2014-12-03

Nekades att tala med läkare – Västeråtpsyiatrin får kritik av IVO. Läs mer.

 

Vill inte se fastspända i vården, P4 Västerbotten, Sveriges Radio 2014-11-12

Psykvården spänner fast patienter i akuta situationer. Men det går att sluta med det anser Anneli Jäderholm som driver kampanj mot bältning. Lyssna på inslaget.

 

S-kvinnor har lagt motion om nollvision mot bältesläggning, Upsala nya tidning, 2014-11-11

"Det handlar om att stärka rättssäkerheten. För att nå dit behövs bland annat ökad kunskap och minskad personalomsättning", säger riksdagsledamoten Agneta Gille. Läs motionen här!

 

Bältet missbrukas på många håll i psykiatrin, Dagens Arena. 2014-10-01

Unga kvinnor är ofta de som utsätts för bältesläggning. Detta är svårt traumatiserande – och är en företeelse som inte borde användas i vården, skriver Anneli Jäderholm. Läs mer.

 

När portarna slagit igen, SVT, Uppdrag Granskning. 2014-09-24

Uppdrag Granskning om unga självskadande kvinnor som tvångsvårdas med dömda brottslingar - och utsätts för behandling som strider mot lagen. Se programmet eller läs manuset till programmet i textform.

 

Psykisk syge skal slippe for at blive spændt fast i bælter, Politiken. 2014-06-12

Danska Regeringen och Regionerna som driver psykiartin har slutit avtal om att minska antalet patienter som bältesläggs med 50 procent till 2020 samt halvera långvariga bältesläggningar. I Danmark hade man förra året 882 registrerade fastspänningar som varade över 48 timmar. Läs mer.

 

För mig är det tortyr, SVT Sydnytt, 2014-06-11

Malin och Anneli berättar om hur bältesläggning ger mer ångest och skapar rädsla för att söka vård. Anneli säger nu "no more" till bältesläggning. Se inslaget.

 

Bältesrum byggs på BUP, Skånes Fria Tidning, 2014-05-10

"Åtgärden ska ses som en förbättring i linje med arbetet med att få ner antalet tvångsåtgärder och den kränkning en tvångsåtgärd kan innebära", menar chefen. Vi undrar förstås hur hon tänker. Läs mer.

 

Otillåtet med bälten i den isländska psykiatrin, Skånes Fria Tidning, 2014-05-10

Under de tre första månaderna i år registrerades 99 fastspänningar av patienter i Region Skåne. På Island inga. Där är bältningar otillåtna sedan 1933. Läs mer.

 

Fördubbling av antalet fastspänningar av barn och unga i Danmark, Danmarks Radio, 2014-05-10

En ny rapport udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse viser, at der i 2013 var 96 procent flere tilfælde, hvor børn og unge blev fikseret med bælte i psykiatrien, end i året forinden. Läs mer.

 

Flydde Göteborg för att slippa bli fastspänd i vården, Sveriges Radio P4 Skaraborg, 2014-05-07

Efter att i flera perioder av psykisk sjukdom ha blivit bältad, fastspänd med läderremmar när vårdpersonalen inte kan hantera henne, så har Anneli Jäderholm flytt Göteborg för Falköping, för att slippa upplevelsen igen. Läs mer/Lyssna.

 

Bältesrum bort från psykintensiven, Skånes Fria Tidning, 2014-04-30

Bältesläggningar har blivit färre på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Malmö. Nu har personalen beslutat om nästa steg – att ta bort bältesrummet. "Vi tycker att vi har en modern psykiatri och vill ha något annat" säger avdelningschefen. Läs mer.

 

Psykiatrin spänner fast unga tjejer, Arbetaren, 2014-04-27

Flera tusen gånger varje år spänns människor fast i bälten, de flesta är unga kvinnor. Ska detta fortsätta eller är det dags att ifrågasätta? Detta undrar Kristina Wicksell i en debattartikel. Läs mer.

 

Jeg hører ordet ’bælte’ og går i panik, Dagbladet Information, 2014-04-25

Erfarenheter från Danmark, ur ett självupplevt perspektiv. Läs mer.

 

Jag vill aldrig bälta en patient, Göteborgs Fria Tidning, 2014-04-18

Mer öppenvårdskontakter och vårdplatser skulle kunna minska patienters lidande, skriver Ida Hammarstedt, sjuksköterska på Östra sjukhuset psykiatriska akutmottagning, som ett svar på artikeln om att det är förbjudet att bälta patienter på Island. Läs mer.

 

Så lyckas den isländska psykiatrin utan bälten, Göteborgs Fria Tidning, 2014-04-09

På Island är bälteslättning förbjudet. Vad gör de då istället på Island för att hantera de sitationer som i Svergie kan leda till bälte? Har de överflöd av personal? Nej, men personal utbildad i kommunikation och utan machoattityder. Läs mer.

 

Bältningav barn underrapporteras, SVT, 2014-03-26

Fastspänning av minderåriga sker oftare än vad som rapporteras och det finns stora brister även i den dokumentation som finns. Barnombudsmannen är kritisk och menar att detta är rättsosäkert. Läs mer.

 

Lisa bältades över 100 gånger på BUP, P1 Morgon, Sveriges Radio, 2014-03-26

18-åriga "Lisa" som bältats över 100 gånger berättar som sina tankar kring att bli fastspänd. Hör också ett samtal med regeringens psykiatrisamordnare Anders Printz. Läs mer och lyssna.

 

Danmark kritiseras åter av Europarådets antitortyrkommite, Politiken, 2014-03-24

Mer än 350 danska patienter låg mer än 3 dygn i sträck i bälte 2012. Vissa bruk av tvång strider direkt människors grundläggande rättigheter menar Europarådets människorättskommisionär Nils Muiznieks . Läs mer.

 

Akademiska sjukhuset bältade hans dotter, SVT Uppland, 2014-03-21

Hans dotter bältades 29 gånger, av bekvämlighetsskäl menar pappan som nu får rätt i sin anmälan mot Akademiska sjukhuset. Läs mer.

 

Kvinna lagd i bälte 29 gånger, Upsala Nya Tidning, 2014-03-21

En kvinna, som självmant sökt psykiatrisk vård, blev lagd i bälte 29 gånger för sitt självdestruktiva beteende. Nu granskar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) landstingets tvångsvård i Uppsala län. Läs mer.

 

Kvinna spändes fast och lämnades ensam, TV4 Uppsala, 2014-03-14

En 24-årig kvinna spändes fast och lämnades ensam på en psykiatrisk vårdsavdelning, i strid med gällande lagstiftning. Oacceptabelt anser Inspektionen för vård och omsorg. Se TV-inslaget.

 

BUP-chef avgår efter skandalerna, Dagens Nyheter, 2014-02-19

Personalen på BUP i Stockholm slog larm, bland annat om att 12-åringar bältesläggs och tvångsinjiceras. Läs mer.

 

Patient bältades utan tillstånd, SVT Västnytt, 2014-02-07

Psykiatrin i Göteborg kritiseras för att inte ha följt regler gällande tvångsåtgärder. Läs mer.

 

Kunskap minskar tvång, Helsingborgs Dagblad, 2014-01-23

Tvångsåtgärderna inom psykiatrin kan minskas, skriver Anders Åkesson och Harald Wilhelmsson. Läs mer.

 

Kajsa blev olagligt fastspänd, P4 Halland, 2014-01-16

Kajsa blev i 20-årsåldern bältad upprepade gånger utan läkares ordination, vilket lagen kräver. Hon berättar att bältningarna skedde på rutin: visade hon ångest så blev det bälte. Bältesläggningarna var traumatiserande och gav återblickar till tidigare övergrepp. Läs mer och lyssna på inslaget.

 

"Jag är inte rädd" - krönika av Pebbels Karlsson Ambrose, Vårdfokus, 2013-12-04

"Jag har under psykoser varit inlagd på slutenvårdsavdelning. En gång blev jag nästan bältad för att jag hade sönder ett fönster när jag försökte rymma." Läs krönikan här.

 

Minskade resurser kan öka tvånget inom psykiatrin, Dagens Nyheter, 2013-11-25

I Västra Götaland pratas det om att skaffa skydds-sköldar till psykiatriavdelingarna. Är det rätt väg att gå samtidigt som resurser minskar och psykisk ohälsa ökar? Läs mer.

 

Bältesläggning ger trauman, Göteborgs Fria tidning, 2013-11-22

Inom svensk psykiatri används den kontroversiella metoden att spänna fast patienter. Men i Island är det förbjudet sedan 30-talet. På söndag reser Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun till Reykjavik för att studera hur man gör där. Läs mer.

 

Ökad delaktighet ger färre tvångsåtgärder inom Rättspsykiatrin, Västra Götalandsregionen, 2013-11-21

Rättspsykiatrin på Brinkåsen i Vänersborg satsar på mer delaktighet och anhörigfokus. Läs mer.

 

16-åriga Anna bältades varje dag, SVT Smålandsnytt, 2013-11-19

Anna hade vårdats 8 månader inom både barn- och vuxenpsykiatrin och där blivit bältad en gång. På grund svårt självskadebeteende hamnade hon på rättspsyk. Nästan omedelbart efter ankomst bältades hon, och efter detta följde dagliga bältningar. Psykolog Bo Heljskov, som arbetat länge med allvarligt självskadande personer, tror att bältningarna kan ha förvärrat hennes problem. Läs mer och se TV-inslaget.

 

Bältning och andra tvångsåtgärder mot barn och unga - nu slår personalen larm, Dagens Nyheter, 2013-09-10

Personal på BUP i Stockholm slår larm, bland annat om att barn, så unga som tolv år, bältas, tvångsinjiceras och isoleras för ofta och av fel anledningar. Läs mer.

 

Barn spändes fast - nu granskas BUP i Stockholm, SVT, 2013-09-03

Barn som placeras i en källarliknande lokal i flera månader och under tiden spänns fast upprepade gånger. Nu granskas verksamheten. Läs mer.

 

Mental tortyr att spännas fast, Agenda i SVT, 2013-03-03

"Unga kvinnor som tvångsvårdas inom psykiatrin spänns fast i bältessäng betydligt oftare än någon annan patientgrupp. – Det känns som mental tortyr, säger Linda som legat fastspänd veckor i sträck". Läs mer.

 

Bältning av unga kvinnor ökar, Forskning och Framsteg, 2011-11-18

"Sjukvården står handfallen inför de unga kvinnor som skadar sig själva. Det har lett till en dramatisk ökning av tvångsåtgärder inom psykiatrin". Läs mer.

 

Stora skillnader i hur tvångsvård används, Sveriges Radio, 2011-10-05

Socialstyrelsen pekar på stora skillnader i tvångsvård och tvångsåtgärder, exempelvis bältesläggning. Läs mer och lyssna på inslaget.

 

Tvångsvård med frågetecken, Läkartidningen, 2011-08-23

Debattartikelsom belyser stora regionala skillnader vad gäller tvångsomhänder­tagande och inlåsning på sjukhus samt en kraftig ökning av allvarlig psykisk ohälsa hos unga kvinnor. Läs mer.

 

Ramona spändes fast i bälte 80 gånger, Dagens Nyheter, 2011-08-04

80 gånger på tio månader spändes hon fast, som längst i fem dygn. Först efter 11 år fick hon träffa en psykolog. Läs mer.

 

Kvinnor bältas oftast i tvångsvården, Upsala Nya Tidning, 2011-08-04

Unga kvinnor är de som oftast läggs i bälte, det vill säga spänns fast på en brits, inom den slutna psykiatrin i Sverige, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Läs mer.

 

Död efter bältesläggning, Vårdfokus, 2009-10-29

En timme efter att den 46-åriga mannen kom in för frivillig vård på den psykiatriska mottagningen var han död. Läs mer.

 

Man dog när han skulle spännas fast, ABC, 2008-08-04

En man som var tvångsintagen på Södertälje avled när när personalen försökte spänna fast honom i en bältessäng. Metoden att använda bälten i vården får nu hård kritik. Läs mer.

 

Patient avled i spännbälte, Sveriges Radio P4 Västmanland, 2006-12--21

En schizofren patient avled fastspänd i ett bälte på psykiatriska intensivvårdsavdelningen i Västmanland i augusti 2006.

Länspsykiatrins egen analys visar på flera brister. Läs mer.

 

 

Copyright © no-more.se.