ALTERNATIV

Fallbeskrivning - den taktila massagen

Om hur ett akut krisläge som brukade leda till bältesläggning trappades ned med hjälp av taktil massage. En fallbeskrivning baserad på verkliga händelser. Vissa detaljer är av integritetsskäl ändrade. Ur "Att se och möta individuella behov – Ett nätbaserat reflektionsunderlag" av Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi. Läs mer.

 

Alternativ till tvång - sett ur ett brukar- och fackperspektiv

Ett norskt resurshäfte om alternativ till tvång, där forskare och över 60 brukare bidrar med erfarenheter och idéer . Läs mer här. Du kan också ladda ner häftet här.

 

Durewallmetoden - ett alternativt sätt att möta konflikter.

Kortfilm som ger en inblick i Durewallmetoden, vilken bland annat handlar om att förebygga och bemöta utåtagerande beteende, hot och våld. Rörelseengergi är ett begrepp som tas upp i filmen och som vi tycker är särskilt spännande. Läs mer och se filmklipp här.

 

Lågaffektivt bemötande - ett sätt att förebygga tvång.

Vi har varit i kontakt med flera brukare och anhöriga som menar att lågaffektivt bemötande kan förebygga och minska tvångsåtgärder, exempelvis fasthållning och bältesläggning. På psykologen Bo Hejlskov Elvéns hemsida kan du läsa mer om lågaffektivt bemötande.

 

 

ALTERNATIV

Här fyller vi på med inspiration, tips, idéer, visioner och praktiska erfarenheter av alternativ till bältesläggning. Tipsa gärna om intressanta saker genom att e-posta oss på kontakt@no-more.se

Copyright © no-more.se.