Om OSS

OM OSS

Vi som står bakom denna sida heter Anneli Jäderholm och Linda Weichselbraun. Vi är nära vänner och kollegor sedan år 2007. Anneli lever sedan 15 år tillbaka med en psykossjukdom, som mellan långa och helt friska perioder då och då gör sig påmind. Sex gånger har hon vårdats inom psykiatrisk slutenvård, oftast under tvång.

 

Utan tvångsvård hade Anneli kanske inte levt i dag. Men innehållet i den vård hon så väl behövt har inte alltid varit det bästa. Vid vissa vårdtillfällen har hon bälteslagts upprepade gånger. Detta innebär att hon, ofta under stort tumult, spänts fast på en brits, med armar och ben spretande åt vars ett håll. Remmar runt händer, fötter och mage, oförmögen att röra sig under många timmar.

 

Upplevelsen har varje gång varit svårt traumatiserande. Anneli liknar det vid tortyr. Inte bara för att det gör ont, är kränkande och utelämnande, utan också för att psykosen fördjupats när kroppen fixerats i en totalt utblottad position. Flykten från verkligheten har förstärkts och förtroendet för vården, detta viktiga kapital för en framgångsrik behandling, har sänkts i botten. Självbilden likaså.

 

Linda har som närstående stått utanför den låsta dörren. Full av kunskap om Annelis liv, rädslor och reaktionsmönster. Full av idéer om vad som kan hjälpa och lugna. Men utan att släppas in.

Linda är också den, som tillsammans med Annelis övriga närstående, fått fungera både som haveriutredare och stöttepelare efter traumatiska vårdupplevelser.

 

I dag har vi båda kommit till en punkt där vi inte klarar av fler bältningar. Vi säger NO MORE. Detta måste få ett stopp. Av ren överlevnadsinstinkt menar vi att synen på bältesläggning måste riktas om. Bältet ses i dag som ett nödvändigt medel för att få kontroll i svåra situationer när en patient riskerar skada sig själv eller andra. Vi menar att bältet inte bara används för detta, utan att det också ofta missbrukas.

 

Vi menar också att praktiken i sig är förknippad med så stora risker att det är samhällets plikt att få stopp på fastspänning av personer som befinner sig i psykiskt kaos. Vi vet att det redan finns många bra alternativ. Några av dessa ska vi försöka lyfta fram på denna sida.

 

Men det behövs också fler alternativ. Att vi säger NO MORE innebär att vi gör allt vi kan för att hitta dessa. Vi vet att vi inte klarar det själva. Detta är en väg som patienter, närstående, psykiatripersonal och övriga i samhället måste vandra på tillsammans för att nå framåt. Men vi tror på en psykiatri utan bälten. Och vi behöver din hjälp.

Bältesläggning är en fråga för hela samhället. Vi är många patienter, närstående och personal som säger NO MORE.

Copyright © no-more.se.