Ingela om bälte och självskadebeteende

 

Ingela – om bälte och självskadebeteende

Ingela Håkansson samtalar med Anneli Jäderholm om sina erfarenheter. Ett starkt och berörande dokument som bland annat lyfter fram de långsiktiga och osynliga konsekvenser en bältesläggning kan ge upphov till. Ingelas berättelse är oerhört viktig i dag, i Sverige,2014. Den grupp som bältas allra mest i dag är nämligen unga kvinnor med just den problematik Ingela har erfarenhet av.

Copyright © no-more.se.