Möta och hålla vid utåtagerande

 

Att möta, hålla och förflytta utåtagerande människor i vården

Anneli Jäderholm samtalar med verksamhetschef Barbro Axelsson från Durewall Institutet om bemötande av utåtagerande människor i kris och kaos, Mer info: www.durewall.se Läs mer om metoden på Durewall Institutets hemsida.

Copyright © no-more.se.