Mamma

Mamma till tonåring

Min dotter var inlagd på en BUP-akut periodvis från dec 2010 till juni 2013. Största delen med LPT. De sista 20 månaderna var hon inlagd utan uppehåll utan någon nattpermission. Första tiden bältades hon enstaka gånger för att tvångssondmatas p.g.a. anorexia. Under den senaste inläggningsperioden blev hon bältad på nytt. Oftare och oftare. Ibland mer än en gång per dag. Oftast berodde bältningarna på personalens oförmåga att hantera hennes mycket svåra ångestanfall/dissociationer som tog sig uttryck i självskadebeteende. När personalen försökte hålla henne slog, sparkade och bet hon dem ofta utan att vara medveten om vad som hände. Då lades hon i bälte "för att skydda henne själv". Att hon var utåtagerande fick jag inte veta förrän efter lång tid.

 

En tidig morgon våren 2013 fick jag ett telefonsamtal från enhetschefen på BUP-akuten. Hon berättade att hon ville ha ett möte med pappan och mig samma dag för hon tänkte polisanmäla dottern för misshandel av personalen. Hon sa att hon var skyldig att göra det, eftersom hon hade personalansvar. Jag förstod ingenting utan blev helt förvirrad. Jag trodde inte ens att man kunde bli anmäld för att man slogs när man var tvångsinlagd inom psykiatrin.

 

Jag var på väg till en heldagskurs på barnhabiliteringen med anledning av ett av mina andra barn och den kursen fick jag inte ut mycket av. Jag gick lite tidigare från den för att hinna till mötet med enhetschefen. Under dagen hade jag hunnit skaffa mig information, så jag visste att sjukhuset hade rätt att anmäla dottern. Senare tog jag också reda på att det fanns risk för att vid en rättegång dömas till rättspsykiatrisk vård efter att som psykiatrisk patient ha dömts för misshandel. Även som minderårig förstagångsförbrytare.

 

Under mötet med enhetschefen fick jag veta att dottern under en längre tid vid bältesläggningar hade slagit personalen. Men just vid detta tillfälle skulle hon medvetet och oprovocerat ha sparkat en sjuksköterska på benet enligt enhetschefen. Denna sköterska hade vid ett tidigare tillfälle låtit dottern ligga kvar extra lång tid i bältet som straff efter det att dottern under bältningen hade kallat henne för "dum i huvudet". Dottern och hon var då ensamma i bältesrummet. Sköterskan förnekade senare att dottern hade fått stanna kvar längre tid i bältet än nödvändigt. Ord stod mot ord, och det var inte min dotter som ansågs vara den trovärdiga.

 

Först tänkte jag att det inte var så mycket att göra åt att enhetschefen tänkte polisanmäla min dotter, att det kanske till och med skulle föra det goda med sig att dottern i alla fall inte medvetet skulle slå personalen, så jag höll en förhållandevis låg profil vid första mötet. Men när jag senare fick veta att dottern riskerade rättspsykiatrisk vård blev jag rädd. Jag kontaktade enhetschefen och sa att jag hittills aldrig hade fått något enda klagomål på något av mina 4 barn. Och att det var väldigt orättvist att det första klagomålet skulle gälla en polisanmälan utan någon som helst förvarning. Därmed hade jag inte beretts möjlighet att prata med dottern om att man inte får slå medmänniskor även om man är arg på dem. Jag berättade även om risken dottern löpte att dömas till rättspsykiatrisk vård. Med tanke på allt detta vädjade jag till enhetschefen att låta bli att polisanmäla henne. Enhetschefen lät bli att anmäla, men skulle dottern slåss igen skulle hon anmäla då.

 

Sedan följde en period då jag var ännu mera orolig än vanligt. Då blev jag kompis med bältessängen! Dottern blev naturligtvis varken ångest- eller dissociationsfri, personalen förmådde oftast inte få henne lugn i dessa situationer och hon slutade inte heller slå personalen. Jag hade flera samtal med enhetschefen för jag var livrädd att dottern skulle polisanmälas.

 

Jag försökte komma med idéer om hur man kunde göra arbetsmiljömässiga förändringar så att dottern inte skulle få möjligheter att slå personalen. Bältessängen stod ganska långt bort från hennes rum. Jag föreslog för enhetschefen att personalen skulle flytta sängen till dottern i stället för att flytta dottern till bältesrummet, för det var under det momentet som hon hann slå dem mest. Det gjordes ingen förändring av det, trots att den enda andra patienten, som hade rum i den änden av avdelningen där dottern bodde och där bältessängen stod, ändå vid tumult tillfälligt ombads gå till den andra änden av avdelningen. Jag föreslog också att man kunde madrassera ett rum där utagerande patienter kunde vara. Det blev ingenting med det heller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag till och med bad personalen att inte försöka lugna dottern alls när hon fick sina ångestanfall, eftersom de ändå så sällan lyckades med det, utan jag bad dem lägga henne i bälte direkt... Jag var verkligen vän med bältessängen då... Jag var så rädd att dottern skulle slå personalen i samband med att de skulle försöka lugna henne och att hon därför skulle polisanmälas och sedan hamna inom rättspsykiatrin.

 

Det kändes inte bra för mig, att se mig tvungen att föreslå för personalen att de skulle bälta min dotter i första hand, trots att jag visste att hon led så av bältningarna. Tidigare hade jag sett bältning som en sistahandsåtgärd när ingenting annat fungerade, men trots allt så var det bättre med bälte än rättspsykiatrin.

 

Sorgligt är att bältningarna i så många fall är onödiga. Det hade jobbat en tjej på avdelningen tidigare. Hon klarade ofta av att få min dotter lugn alldeles på egen hand... Jag frågade denna sköterska hur hon bar sig åt för att lyckas få dottern lugn så "enkelt". Hon svarade, att hon gjorde som en mamma gör när hennes barn är ledset; tar tag i det, lyfter upp det och sätter det i sitt knä, håller om det och släpper inte förrän barnet har lugnat sig igen. Efter det att denna personal hade slutat, är min känsla att dottern i högre grad blev bältad än tidigare...

 

Min dotter har komplexa psykiskatriska problem. Jag hade några gånger fått höra att hon är en sådan tjej som "kan hamna på rättspsyk i brist på annat". Jag hade läst en bok om hur det kunde vara att hamna där som ung tjej med psykiskatriska diagnoser, så jag tänkte att allt skulle vara bättre än att hamna där.

 

Jag var som sagt livrädd att hon skulle hinna skada någon i personalen innan hon blev utskriven, något som jag hade svårt att se skulle hända inom överskådlig framtid. Hon var inlagd enligt LPT och hade dessutom x-vak. Socialtjänsten letade efter boende till henne men hittade inte något som ville ta emot henne. Så min oro för henne var påtaglig. Hon var rejält trött på att vara inlagd och såg ingen ljusning efter så lång inläggningstid. Personalen verkade rätt trött på henne, även om den gjorde så gott den kunde, men efter lång tids letande fick hon till slut ett bra boende och kunde skrivas ut. Det var för snart ett år sedan. Då var hon 17 år och hade bälteslagts sammanlagt 120 gånger.

 

Jag frågade personalen på BUP-akuten om det skrevs avvikelserapporter på grund av alla bältesläggningar som min dotter utsattes för. De sa att de gjorde det men det ledde vad jag kan påminna mig inte till någon förändring.

 

Som tur är hade hon alltid privata kläder på sig när hon var inlagd, så hon slapp blottande glipor. Hon fick välja om hon ville ligga på magen eller ryggen. Ibland klappade personalen om henne under tiden, strök bort håret från ansiktet, drog bort tröjan från halsen så hon inte skulle få kvävningskänslor.

 

Dottern lider av bältningarna som hon har varit med om. Får flashbacks, mår dåligt bara av att höra ordet "bälte", till exempel om någon säger till henne att ta på sig bilbältet.

 

Vissa gånger fick de på grund av bemanningssituationen kalla på vaktmästare som inte visste hur man skulle hålla, vilket gjorde att hon fick ondare än nödvändigt.

 

Hon har fyllt 18 år. Det är inte osannolikt att hon kommer att behöva läggas in igen. Då hamnar hon inom vuxenpsykiatrin. Det oroar mig, inte minst med tanke på vad jag har hört om bältningar på Psykpodden...

 

TILLBAKA TILL ERFARENHETER

Copyright © no-more.se.