Durewallmetoden

 

Durewallmetoden

handlar bland annat om att förebygga och bemöta utåtagerande beteende, hot och våld. Denna film ger en liten inblick i några av metodens grundläggande idéer och tekniker. Anneli Jäderholm som agerar patient i filmen har egen erfarenhet av att i kris och kaos bli utåtagerande, vilket vanligtvis leder till bältesläggning. Efter att ha agerat tillsammans med Durewall-instruktörer, både här i filmen och på instruktörsutbildningar, konstaterar Anneli att metoden har många fördelar. Läs mer om hennes reflektioner i texten under filmklippet. Läs mer om metoden på Durewall Institutets hemsida.

Annelis reflektioner:

 

"Jag har erfarenhet av att vara utåtagerande som patient och många gånger har jag tvingats bältesläggas. Detta har varit skräckfyllt och djupt traumatiserande. Men jag vill inte vara patienten som ingenting vill, som vägrar allt och som är bitter och revanschlysten. Jag vill ta ansvar, bidra och inspirera till att tänka i andra banor. Därför har jag tillsammans med Durewall Institutet producerat denna kortfilm som visar på ett alternativt och mer skonsamt bemötande av mig som utåtagerande individ i kris och kaos.

 

Det vi vill visa är att det är bra om personalen kan tänka vård, inte konflikt eller kamp. Det är också bra om de kan fokusera på varför jag är utåtagerande. Jag kan vara det för att jag har ångest, panik eller för att jag i grund och botten är jätterädd. Jag kan också vara upprörd och ha en känsla av att personal brustit i sitt bemötande, min verklighetsuppfattning kan vara knepig eller så kan jag ha farit illa av att vistas i en känslomässigt utsatt miljö i flera månader, dygnets alla timmar, sju dagar i veckan. Ja, det finns mycket som kan ligga bakom mitt beteende, men oavsett vilka yttringar som visar sig är de ett tecken på det lidande jag bär inom mig.

 

I alla lägen är det bra att ha fokus på att lugna och försöka göra mig trygg. Att försöka få två vinnare och ingen förlorare. En konflikt kan till och med ses som kontaktskapande. Beröringen och den mänskliga närvaron är utslagsgivande för att kunna tränga igenom min hinna av vanföreställningar och nå fram till det friska inom mig. Kommunikationen är A och O, för jag är närvarande även i de svåraste situationerna, trots att jag inte förmår att göra min röst hörd.

 

I kris och kaos är hela jag fylld av en rörelseenergi som bör få komma till utlopp för att inte den rent fysiska smärtan ska förta mig. I filmen ges tydliga exempel på hur instruktören arbetar med rörelseenergin. Dessutom visas ett mycket bra grepp utan tumme för att inte orsaka mig mer fysisk smärta än nödvändigt.

 

Scenerna bygger på hur just jag kan agera i mina allra svåraste stunder. Andra beter sig inte alls som jag, och självklart finns det

inga färdiga paketlösningar. Alla är vi unika individer. Men filmen kan ses som en inspiration, ett förslag till annan gränssättning än bältesläggning."

 

Mer info om metoden finns på Durewall Institutets hemsida.

 

 

 

 

 

Copyright © no-more.se.