FORSKNING

Mechanical restraint of adult psychiatric inpatients: a literature review

Internationell litteraturöversikt av studier om bältesläggning, London City University (2009). Läs mer.

 

Personalens upplevelse vid bältesläggning -- Med fokus på unga kvinnor med personlighetsstörning och självskadebeteende inom psykiatrin. Kandidatuppsats, Göteborgs universitet (2013). Läs mer.

 

Mindre våld i psykiatrisk vård med god arkitektur

En studie från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet (2013) visade att bältesläggningar minskade med 44 % och tvångsinjektioner med 21 % när Östra sjukhuset i Göteborg fick en ny och förbättrad psykiatribyggnad. Läs mer.

 

Psykiatripatienters upplevelser av bältesläggning

Intervjustudie om bältesläggning, Malmö Högskola (2013). Denna studie är för tillfället inte tillgänglig via nätet..

 

Sjuksköterskors upplevelser av att bälteslägga patienter inom psykiatrisk tvångsvård

Examensuppsats från sjuksköterskeprogrammet vid Växjö universitet, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (2006). Bygger på en intervjustudie med fem sjuksköterskor från två olika kliniker.. Läs mer.

 

 

FORSKNING

Här hittar du länkar till forskning om tvångsvård och då i synnerhet bältesläggning. Vi försöker även finna vetenskapliga studier kring alternativ till att spänna fast människor i bälte. Om du har tips på studier eller om någon av våra länkar inte längre fungerar, skicka gärna ett mail: kontakt@no-more.se

Copyright © no-more.se.