Johanna 2

JOHANNA

Det kan hända i livet

att man blir orättfärdigt behandlad.

Man kan råka ut för övergrepp

som brutalt skadar ens tillit till livet.

Det sätter spår...

I hjärtat

I själen

I tankebanorna

Och i föreställningarna om ens självvärde

 

Det är ofrånkomligt så, att vi skadas när ingen hör oss,

ser oss och bekräftar vårat värde.

Från subtila missförstånd

- till brutala fysiska övergrepp.

Så är det att vara människa.

Det är så vi funkar.

Vi behöver varandra, mer än vi kanske tror!

 

Det är ingen tävling heller.

Det finns ingen som ska avgöra striden.

'Striden' om 'vem som har det svårast'...

 

Ett övergrepp är ett övergrepp

och det är varje individs rätt

att känna och avgöra

vad som varit orättfärdigt eller inte.

 

Att bli fastspänd, liksom korsfäst, i en säng,

med remmar runt hand- och fotleder

är ett svårt fysiskt och psykiskt trauma.

Jag har varit i den situationen själv, så jag vet..

 

Tillbaka till ERFARENHETER

Copyright © no-more.se.